Osobní bankrot a prodej nemovitosti

Cestou z finančních problémů může být tzv. osobní bankrot neboli oddlužení. Jednou z možností oddlužení je insolvenční prodej nemovitostí či movitého majetku dlužníka, který měl před zahájením insolvenčního řízení. Prodejem majetku musí být uhrazeno alespoň 30 % dluhů.

Naše realitní kancelář provádí s pověřením insolvenčního správce a souhlasem věřitelských výborů insolvenční prodeje nemovitého majetku se zárukou získání maximální prodejní ceny

 • insolvenční prodeje bytů
 • insolvenšní prodeje domů
 • insolvenční prodej pozemků
 • insolvenční prodeje komerčních budov a areálů

Osobní bankrot

Oddlužení fyzických osob, nebo také osobní bankrot je jeden ze způsobů, jak se vypořádat s velkými dluhy. Oddlužení ale není pro každého. Musí jej schválit soud a platí pro něj přesně dané podmínky, které definuje insolvenční zákon § 389 – § 418.

Kdo může požádat o oddlužení?

Obrázek oddlužení

Podle insolvenčního zákona může o oddlužení prostřednictvím osobního bankrotu požádat pouze fyzická osoba. Nemůže se tedy jednat o oddlužení podnikatelů, dluhy nesmí pocházet z podnikání. Dlužník, který žádá o oddlužení, musí mít více dluhů, nikoli tedy pouze jeden velký dluh. Žadatel o oddlužení rovněž musí být schopen v následující pěti letech uhradit alespoň 30 % všech svých dluhů.

Insolvenčnímu soudu je třeba v žádosti doložit všechny dluhy, všechny příjmy za uplynulé tři roky a odhad příjmů v následujících pěti letech. Insolvenční soud může rozhodnou o oddlužení prostřednictvím prodeje majetku, nebo oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře.

Oddlužení prodejem majetku dlužníka

V tomto případě se oddlužení provádí prodejem majetku dlužníka, který nabyl před zahájením insolvenčního řízení. Prodejem majetku musí být uhrazeno alespoň 30 % dluhů žadatele o osobní bankrot.

Naše realitní kancelář provádí s pověřením insolvenčního správce a souhlasem věřitelských výborů insolvenční prodeje nemovitého majetku se zárukou získání maximální prodejní ceny

 • insolvenční prodeje bytů
 • insolvenšní prodeje domů
 • insolvenční prodej pozemků
 • insolvenční prodeje komerčních budov a areálů

Oddlužení podle splátkového kalendáře

V případě oddlužení podle splátkového kalendáře musí dlužník po dobu 5 let splácet většinu svých příjmů na úhradu dluhů a musí tak splatit alespoň 30 % všech svých závazků. Např. při pravidelném čistém příjmu 20.000 korun měsíčně činí nezabavitelná částka 9 321 Kč a 10 679 Kč se použije na úhradu dluhů.

Jak Vám můžeme pomoci my?

Potřebujete-li vyřešit problém s dluhy, můžete se s důvěrou obrátit na naši kancelář, která Vám při podání návrhu na osobní bankrot bude profesionálně asistovat.

Na společné schůzce posoudíme možnost podání příslušného návrhu. K tomu je zapotřebí doložit:

Obrázek schůzka
 • výše a počet závazků (dluhů)
 • výše a zdroje příjmů
 • ženatý/vdaná – dluhy a příjmy manžela/manželky
 • základní informace o majetku (nemovitosti, auto, finanční majetek nebo pohledávky)
 • čistý trestní rejstřík

Splňujete-li požadavky na oddlužení, je třeba dodat následující doklady:

 • doklady k závazkům
 • doklady k příjmům
 • výpis z testního rejstříku
 • ověření totožnosti podle OP

 

Kontaktní formulář

*
*
*
email: lname: fname: